Název programu: Hrajeme si s fyzikou

Lektor: Barbora Šádková
Odborný garant: RNDr. Vladimíra Erhartová
Cílová skupina: žáci 1. stupně ZŠ (6 – 10 let)

1. Cíl programu
Seznámit žáky se základními fyzikálními jevy, se kterými se mohou setkat v běžném životě.

Přehled jednotlivých lekcí pro školní rok 2016/2017

1. Proudění vzduchu (29.9.)

2. Svíčka (20.10.)

3. Optika (24.11.)

4. Fyzika v kuchyni (15.12.)

5. Kouzelný led (26.1.)

6. Statická elektřina (16.2.)

7. Jak, proč a co vše slyším (30.3.)

8. Poletíme do vesmíru (27.4.)

9. Rozhlédneme se po vesmíru (25.5.)

10. Bubliny (22.6.)


2. Popis jednotlivých lekcí
Lekce 1 Proudění vzduchu
Cíl:
Opakování vědomostí o vzduchu. Navázání a zkoumání proudění vzduchu.
Průběh lekce, aktivity:
1. Opakování znalostí o vzduchu.
2. Seznámení se s tématem.
3. Ukázání proudění vzduchu na pokusech.
4. Zkoušení pokusů nových i dosud ukázaných.
5. Výroba fyzikální hračky.
Výstup, co se děti naučí:
Žáci se naučí, jak proudí vzduch a co vše to ovlivňuje.
Lekce 2 Svíčka
Cíl:
Seznámení se se svíčkou a jejími vlastnostmi.
Průběh lekce, aktivity:
1. Seznámení se s tématem.
2. Ukázka vlastností svíčky na pokusech.
3. Zkoušení pokusů nových i dosud ukázaných.
4. Výroba fyzikální hračky.
Výstup, co se děti naučí:
Žáci zjistí jaké vlastnosti má svíčka, jak funguje a jak s ní zacházet.
Lekce 3 Optika
Cíl:
Seznámit žáky s jednoduchými optickými přístroji a jejich funkcí.
Průběh lekce, aktivity:
1. Seznámení se s tématem.
2. Ukázka jednoduchých optických přístrojů na pokusech.
3. Zkoušení pokusů nových i dosud ukázaných.
4. Výroba fyzikální hračky.
Výstup, co se děti naučí:
Žáci se naučí, jak fungují jednoduché optické přístroje.
Lekce 4 Fyzika v kuchyni
Cíl:
Seznámit žáky s fyzikou, která se dá vytvářet v kuchyni a s pomůckami všem dostupným.
Průběh lekce, aktivity:
1. Seznámení se s tématem.
2. Ukázka fyziky v kuchyni na pokusech.
3. Zkoušení pokusů nových i dosud ukázaných.
4. Výroba fyzikální hračky.
Výstup, co se děti naučí:
Žáci si vyzkouší, jak fyzika funguje v kuchyni, a že nepotřebujeme speciální látky a pomůcky pro vytvoření pokusu.
Lekce 5 Kouzelný led
Cíl:
Seznámit žáky s vlastnostmi a použitím ledu.
Průběh lekce, aktivity:
1. Seznámení se s tématem.
2. Ukázka vlastností ledu na pokusech.
3. Zkoušení pokusů nových i dosud ukázaných.
4. Výroba fyzikální hračky.
Výstup, co se děti naučí:
Žáci zjistí, jaké jsou vlastnosti ledu a jak se led v životě využívá.
Lekce 6 Statická elektřina
Cíl:
Seznámit žáky se statickou elektřinou a jeho vlastnostmi.
Průběh lekce, aktivity:
1. Seznámení se s tématem.
2. Ukázka statické elektřiny na pokusech.
3. Zkoušení pokusů nových i dosud ukázaných.
4. Výroba fyzikální hračky.
Výstup, co se děti naučí:
Žáci zjistí, co je to statická elektřina a jaké má vlastnosti.
Lekce 7 Jak, proč a co vše slyším
Cíl:
Seznámit žáky se zvukem a jeho vlastnostmi.
Průběh lekce, aktivity:
1. Seznámení se s tématem.
2. Pokusy se zvukem.
3. Zkoušení pokusů nových i dosud ukázaných.
4. Výroba fyzikální hračky.
Výstup, co se děti naučí:
Žáci zjistí, jak můžeme vidět zvuk, jak se šíří a co vše a jak může slyšet naše ucho.
Lekce 8 Poletíme do vesmíru à rakety
Cíl:
Seznámit žáky s různými typy a druhy raket, které lze vyrobit a odstartovat.
Průběh lekce, aktivity:
1. Seznámení se s tématem.
2. Ukázka typu raket a jejich funkcí na pokusech.
3. Zkoušení pokusů nových i dosud ukázaných.
4. Výroba fyzikální hračky.
Výstup, co se děti naučí:
Žáci si vyzkouší různé typy raketek, které lze vyrobit.
Lekce 9 Rozhlédneme se po vesmíru à Sluneční soustava
Cíl:
Seznámit žáky s vesmírem a sluneční soustavou.
Průběh lekce, aktivity:
1. Seznámení se s tématem.
2. Ukázka vesmíru a sluneční soustavy na pokusech.
3. Zkoušení pokusů nových i dosud ukázaných.
4. Výroba fyzikální hračky.
Výstup, co děti naučí:
Žáci zjistí, jak vypadá vesmír a naše sluneční soustava.
Lekce 10 Bubliny
Cíl:
Seznámit žáky s vlastnostmi bublin.
Průběh lekce, aktivity:
1. Seznámení se s tématem.
2. Ukázka vlastností bublin na pokusech.
3. Zkoušení pokusů nových i dosud ukázaných.
4. Výroba fyzikální hračky.
Výstup, co děti naučí:
Žáci zjistí, jaké vlastnosti mají bubliny.

Přehled jednotlivých lekcí pro školní rok 2015/2016

1. Hravé těžiště
2. Zábavné barvy
3. Jak nás šálí oči
4. Poznej vzduch
5. Co dokáže voda
6. Olejománie
7. Silná česká vejce
8. Kouzla s CO2
9. Úžasný magnetismus
10. Fyzika na vlastní kůži

3. Popis jednotlivých lekcí
Lekce 1 Hravé těžiště
Cíl:
Seznámení s těžištěm a jeho základními vlastnostmi. Nácvik práce podle pokynů. Rozvoj manuálních dovedností.
Průběh lekce, aktivity:
1. Seznámení se s tématem.
2. Ukázka těžiště na pokusech.
3. Zkoušení pokusů nových i dosud ukázaných.
4. Výroba fyzikální hračky.
Výstup, co se děti naučí:
Žáci se naučí, co je to těžiště a jak je v běžném životě může ovlivňovat.

Lekce 2 Zábavné barvy
Cíl:
Seznámení s barvami, jejich mícháním, rozklady a použití barev kolem nás. Nácvik práce podle pokynů. Rozvoj manuálních dovedností.
Průběh lekce, aktivity:
1. Seznámení se s tématem.
2. Ukázka rozkladu a skládání barev na pokusech.
3. Zkoušení pokusů nových i dosud ukázaných.
4. Výroba fyzikální hračky.
Výstup, co se děti naučí:
Žáci zjistí, kde všude se barvy nacházejí, jak se dají skládat, jak rozkládat, co vše ovlivňují.

Lekce 3 Jak nás šálí oči
Cíl:
Seznámit žáky s nedokonalostí oka, jak nám jeho nedokonalost pomáhá a jak nás klame. Nácvik práce podle pokynů. Rozvoj manuálních dovedností. Nácvik práce podle pokynů. Rozvoj manuálních dovedností.
Průběh lekce, aktivity:
1. Seznámení se s tématem.
2. Ukázka pokusů demonstrujících vlastnosti oka.
3. Zkoušení pokusů nových i dosud ukázaných.
4. Výroba fyzikální hračky.
Výstup, co se děti naučí:
Žáci poznají nedokonalosti oka, jak nám jeho nedokonalost pomáhá a jak nás klame.

Lekce 4 Poznej vzduch
Cíl:
Seznámit žáky s vlastnostmi vzduchu a přiblížit ho žákům, aby si ho dokázali představit i když ho nevidí. Nácvik práce podle pokynů. Rozvoj manuálních dovedností.
Průběh lekce, aktivity:
1. Seznámení se s tématem.
2. Ukázka vlastností vzduchu.
3. Zkoušení pokusů nových i dosud ukázaných.
4. Výroba fyzikální hračky.
Výstup, co se děti naučí:
Žáci se seznámí s vlastnostmi vzduchu a celkově si vzduch přiblíží tak, aby si ho dokázali představit.

Lekce 5 Co dokáže voda
Cíl:
Seznámit žáky s vlastnostmi a použitím vody. Nácvik práce podle pokynů. Rozvoj manuálních dovedností.
Průběh lekce, aktivity:
1. Seznámení se s tématem.
2. Pokusy s vodou.
3. Zkoušení pokusů nových i dosud ukázaných.
4. Výroba fyzikální hračky.
Výstup, co se děti naučí:
Žáci zjistí, jaké jsou vlastnosti vody a jak se voda v životě využívá.

Lekce 6 Olejománie
Cíl:
Seznámit žáky s olejem a jeho vlastnostmi. Nácvik práce podle pokynů. Rozvoj manuálních dovedností.

Průběh lekce, aktivity:
1. Seznámení se s tématem.
2. Pokusy s olejem.
3. Zkoušení pokusů nových i dosud ukázaných.
4. Výroba fyzikální hračky.
Výstup, co se děti naučí:
Žáci zjistí, jaké jsou vlastnosti oleje a co olej dokáže.

Lekce 7 Silná česká vejce
Cíl:
Seznámit žáky se strukturou vajec a jejich vlastnostmi.
Průběh lekce, aktivity:
1. Seznámení se s tématem.
2. Pokusy s vejci.
3. Zkoušení pokusů nových i dosud ukázaných.
4. Výroba fyzikální hračky.
Výstup, co se děti naučí:
Žáci zjistí, jak důležitá je struktura vajec a jak nám znalost tohoto jevu pomáhá v běžném životě.

Lekce 8 Kouzla s CO2
Cíl:
Seznámit žáky s CO2 a jeho vlastnostmi. Nácvik práce podle pokynů. Rozvoj manuálních dovedností.
Průběh lekce, aktivity:
1. Seznámení se s tématem.
2. Výroba CO2 a pokusy s ním.
3. Zkoušení pokusů nových i dosud ukázaných.
4. Výroba fyzikální hračky.
Výstup, co se děti naučí:
Žáci se seznámí s vlastnosti a výskytem CO2.

Lekce 9 Úžasný magnetismus
Cíl:
Seznámit žáky s magnety a magnetismem. Nácvik práce podle pokynů. Rozvoj manuálních dovedností.
Průběh lekce, aktivity:
1. Seznámení se s tématem.
2. Pokusy s magnety.
3. Zkoušení pokusů nových i dosud ukázaných.
4. Výroba fyzikální hračky.
Výstup, co děti naučí:
Žáci zjistí, jak magnety fungují, co je to magnetismus a kde ho nalezneme v běžném životě.

Lekce 10 Fyzika na vlastní kůži
Cíl:
Seznámit žáky s tím, jak na ně samotné působí různé fyzikální jevy. Nácvik práce podle pokynů. Rozvoj manuálních dovedností.
Průběh lekce, aktivity:
1. Seznámení se s tématem.
2. Fyzikální pokusy, které působí na člověka přímo.
3. Zkoušení pokusů nových i dosud ukázaných.
4. Výroba fyzikální hračky.
Výstup, co děti naučí:
Žáci zjistí, jaké fyzikální zákony působí na jejich tělo a jak s nimi počítat.